Werken bij Radiotherapiegroep

Leden Cliëntenraad


Radiotherapiegroep biedt patiëntvriendelijke, veilige en kwalitatief hoogstaande radiotherapeutische zorg aan patiënten met kanker door gebruik te maken van de nieuwste behandelmethodes en de meest innovatieve apparatuur. Tevens verricht Radiotherapiegroep onderzoek naar het therapeutisch effect van radiotherapie en bevordert zij onderwijs en innovaties op het vakgebied.

Radiotherapiegroep is een zelfstandig, multidisciplinair radiotherapeutisch centrum met vestigingen in Arnhem, Deventer, Apeldoorn en Ede. Radiotherapiegroep profileert zich door patiëntgerichtheid, professionaliteit, innovatiekracht en slagvaardigheid.

 

Heeft u hart voor zorg en interesse voor de positie van de patiënt bij Radiotherapiegroep?

In verband met aflopende zittingstermijnen is de cliëntenraad op zoek naar:

NIEUWE, ENTHOUSIASTE EN BETROKKEN LEDEN VOOR DE CLIËNTENRAAD RADIOTHERAPIEGROEP

De raad is op zoek naar vier nieuwe leden. Bij voorkeur zijn twee van de nieuwe leden cliënt of ex-cliënt van één van de behandellocaties van Radiotherapiegroep en beschikt één van de vier nieuwe leden over juridische kennis.


De cliëntenraad
Kerntaak van de cliëntenraad is het behartigen van in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de (potentiële) cliënten. Dit binnen de kaders van Radiotherapiegroep en de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur over uiteenlopende onderwerpen die direct of indirect van belang kunnen zijn voor cliënten van Radiotherapiegroep – op praktisch, bestuurlijk en strategisch niveau. Bijvoorbeeld, over locatiebeleid, veiligheid, het stimuleren van patiëntparticipatie, de innovatie van bestralingstechnieken, cliëntprocessen en het jaarplan. De cliëntenraad bekijkt alle vraagstukken met name vanuit het oogpunt van de patiënt. De cliëntenraad is betrokken, stelt zich constructief op en denkt actief mee met een organisatie die volop in beweging is. De raad heeft een goede relatie met de raad van bestuur en de medewerkers van Radiotherapiegroep.

Tot lid van de cliëntenraad kunnen worden benoemd: cliënten, ex-cliënten, vertegenwoordigers/verwanten van cliënten, personen die voortkomen uit maatschappelijke groeperingen die relevant zijn voor Radiotherapiegroep en personen die vanwege hun specifieke deskundigheid en/of ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de goede behandeling van de cliënten van Radiotherapiegroep.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal negen leden die elkaar met hun diverse deskundigheid, ervaring en kwaliteiten zoveel mogelijk aanvullen. Daarnaast streeft de raad naar een samenstelling die redelijkerwijs representatief is voor de cliënten van Radiotherapiegroep en een evenwichtige afspiegeling vormt van het verzorgingsgebied van de vier locaties – Arnhem, Deventer, Ede en Apeldoorn.

Werkzaamheden
De cliëntenraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. Deze bijeenkomsten vinden overdag plaats. De werkzaamheden van een lid van de cliëntenraad bestaan naast deze reguliere vergaderingen onder andere uit het lezen van stukken, het voorbereiden van adviezen aan de raad van bestuur, activiteiten op locatie en deelname aan scholing, commissies, werk- en projectgroepen. Voor een lid betreft dit een gemiddelde tijdsbesteding van ongeveer een dagdeel per week.

Als lid van de cliëntenraad:

  • bent u intrinsiek gemotiveerd en heeft u inlevingsvermogen en inzicht in cliëntenperspectief;
  • heeft u kennis van en ervaring met de zorg aan de doelgroepen van Radiotherapiegroep;
  • kunt u onafhankelijk onderscheid maken tussen cliëntenbelang en instellingsbelang, alsook tussen persoonlijk en gemeenschappelijk cliëntenbelang;
  • kunt u inhoudelijke- en beleidsnotities lezen en kunt u zich daarover een mening vormen vanuit cliëntenperspectief;
  • heeft u een constructieve, positief-kritische instelling en doorzettingsvermogen;
  • kunt u goed luisteren, standpunten verwoorden en standvastig en respectvol optreden;
  • kunt u goed samenwerken, in teamverband en in een bestuurlijke omgeving;
  • kunt u omgaan met vertrouwelijke informatie.

Voorwaarden
Nieuwe leden worden benoemd door de cliëntenraad voor een termijn van drie jaar. Het betreft een vrijwillige functie. Er is een regeling voor vergoeding van onkosten. Voor benoeming wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Informatie en sollicitatie
Wilt u meer informatie over de vacature, neemt u dan contact op met Remco Siebes, personeelsadviseur Radiotherapiegroep, telefonisch bereikbaar op 088-779 05 20.

Woont u in het verzorgingsgebied van Radiotherapiegroep en beschikt u over kwaliteiten die aansluiten bij deze vacature? Upload dan uiterlijk zondag 3 april 2022 uw CV en motivatie via de knop 'Solliciteren'.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 11 en 12 april 2021. De selectiecommissie zal uit een vertegenwoordiging van de cliëntenraad bestaan.

 

Meer informatie over Radiotherapiegroep leest u op: www.radiotherapiegroep.nl.

Functie

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum: zondag 3 april 2022.
Eerste gesprek: maandag 11 en dinsdag 12 april 2022.

Wil je graag meer informatie?